Search
Close this search box.

NAMAZDAYKEN ÖNDEKİ BOŞ SAFA YÜRÜMEK CAİZ MİDİR?

Resim

Soru: Camide namaza durduktan sonra ön safta boşluk olduğunu fark ettim. Bu durumda ön safa geçsem namazım bozulur mu?

 

CEVAP

   Peygamber Efendimiz ﷺ: ‘‘Safları düzeltin, omuzlarınızı birbirine hizalayın ve saftaki boşlukları doldurun. Şeytanlara boşluklar bırakmayın. Kim bir safı tamamlarsa Allah Teala onu (rahmetine) eriştirir. Kim de bir safı bölerse Allah Teala onu (rahmetine) eriştirmez.’’[1] buyurarak saf düzeninin ehemmiyetini beyan etmiştir. Buna göre ön safta boşluk olduğu halde arka safta namaza durmak tahrimen mekruhtur. Namaza durduktan sonra hemen önündeki safta boşluk olduğunu fark eden kimsenin, mekruh bir durumun izalesi için ön safa yürümesi caizdir. Kişi üçüncü safta olup boşluk birinci safta olursa ve hiç durmadan birinci safa kadar yürürse amel-i kesir (namaza mani olacak kadar çok amel)den dolayı namazı bozulur.[2] Ancak ikinci safa yürüyüp bir müddet bekledikten sonra birinci safa geçerse bu durumda namaz bozulmaz.[3]

[1] Ebu Davud, Salât, 94 (Hadis No: 666)

[2] Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 2/374.

[3] Abdülkādir b. Mustafa er-Râfiî, Tahrîrü’l-Muhtâr li-Raddi’l-Muhtâr (Raddu’l-Muhtâr’ın Hâmişinde) (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 2/374.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar