Search
Close this search box.

Hakkımızda

İFAM VAKFI:

  • Bünyesinde kadim usul ile İslamî ilimlerin okutulduğu medreselerin (5+2 yıllık eğitim),
  • Uzaktan eğitim ile İslamî ilimlerin okutulduğu İFAM UZEM’in
  • Arapça ağırlıklı kız ve erkek eğitim kurumlarının yer aldığı Külliyat Okulları’nın,
  • Ortaokul öğrencilerine yönelik hafızlık merkezinin,
  • Youtube üzerinden faaliyet gösteren İFAM TV’nin
  • Hüküm Yayınevi’nin
  • Hüküm Dergisi, el-Mecelletu’l-Hamidiyye gibi süreli yayınların

yeraldığı bir kar amacı gütmeyen organizasyondur.

 

İfam Fetva Kurulu da İFAM Vakfı bünyesinde faaliyet göstermektedir.