Search
Close this search box.

FİTİL KULLANMAK VE LAVMAN YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

HD wallpaper: pills, drugs, colorful, symbolism, table, kitchen utensil,  eating utensil | Wallpaper Flare

Soru: Fitil kullanmak ve lavman yaptırmak orucu bozar mı?

FETVA

            Fitil, oda sıcaklığında katı olup vücut sıcaklığında eriyecek şekilde hazırlanan ilaçtır. Genellikle ferç/kadınlık organı veya dübürden/makattan alınarak kullanılır. Vücuda alındıktan bir müddet sonra erir ve vücuda etki edecek olan maddeyi salar. Lavman ise uygulanacak olan tedavi veya testlere hastayı hazırlamak noktasında bağırsakları boşaltmak için makattan sıvı ilaç vermektir.

            Hanefiler gibi Şafiî fukahası da vücudun doğal giriş bölgelerinden biri olan makattan vücuda bir maddenin girmesi halinde orucun bozulacağını ifade etmektedir.[1] Buna göre her iki mezhebe göre de fitil kullanmak ve lavman yaptırmak orucu bozar.

[1] Bkz. Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Senâi’ fî Tertîbi’Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2010), 2/603; Cemâluddîn Abdurrahîm el-İsnevî, el-Mühimmât fî şerhi’r-Ravza ve’r-Râfiî (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2009), 4/67.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar