Search
Close this search box.

ERKEĞİN ZİYNET EŞYASI TAKMASI CAİZ MİDİR?

Gümüş Sitrin Taşlı Özel Tasarım Erkek Yüzük Takı - 1,540.83 TL + KDV

Soru: Erkeklerin ve kadınların yakut, elmas, inci gibi değerli taşlardan yapılmış yüzük, kolye vs. ziynet eşyaları takmalarının hükmü nedir?

Fetva

Erkeklerde aslolan sadeliktir. Ziynet ise özellikle kadınlar içindir. Allah Rasulü ﷺ ise yüzüğü ziynet için değil, mühürlemek gibi bir ihtiyacı karşılamak için kullandı. Hanefi fukahası erkeğin yüzük takmamasının evla olduğunu, takması durumunda ise günahkar olmayacağını beyan etmiştir. Kadınların yalnızca evlerinde eşleri için olması şartıyla yüzük, kolye, bileklik vb. ziynet takınmalarına cevaz verilmiş hatta teşvik edilmiştir.

Erkeklerin altın yüzük takması hadisi şeriflerin açıkça beyan ettiği gibi haram, gümüş ise miskal ağırlığını (4gr) geçmemek şartıyla caizdir. Demir, bakır gibi madenlerden elde edilen yüzükleri takmak mekruhtur. Bunların dışında kalan madenler hakkında fukaha ihtilaf etmiştir. Serahsi ve Kadı Han’ın da (rahimehumellah) içinde yer aldığı bazı Hanefi fukahasına göre bunları kullanmak caizdir. Buna göre akikten, elmastan yüzük edinilebilir. İmam Muhammed, İmam Merginani, Hâkim eş-Şehid (rahimehumullah) ise gümüş dışında herhangi bir malzemeden yüzük edinmenin caiz olmadığını beyan etmiştir.[1] Bu görüşler doğrultusunda erkeğin yüzük takmaması evla olmakla beraber cevaz veren ulemanın görüşüyle de amel edebilir.

[1] Reddü’l-muḥtâr 6/360

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar