Search
Close this search box.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? Diyanet Cevabı - Nefis Yemek Tarifleri

Soru: Diş fırçalamak orucu bozar mı?

FETVA

Oruç vücuda bir şeyin girmesiyle bozulur. Buna binaen kişinin diş macunu kullanmadan dişlerini fırçalaması oruca zarar vermez. Nitekim Allah Rasûlü ﷺ “Oruçlunun en hayırlı hasletlerinden biri misvaktır.”[1] buyurmuştur. Fukaha oruçluyken kullanılan misvağın ıslak veya kuru olması noktasında bir fark olmadığını ifade etmektedir.[2] Buna göre diş fırçasıyla macunsuz şekilde dişleri temizlemek orucu bozmaz.

Macunla dişlerin fırçalanması da boğaza bir şey gitmediği müddetçe orucu bozmaz. Tat dil ile alındığından macunun tadının alınması orucu bozmaz. Ancak diş fırçalama esnasında tükürüğe karışan macunun boğaza gitmesinin engellenmesi zor olduğundan oruçluyken macun ile diş fırçalamaktan sakınmak gerekir. Orucu bozma tehlikesi taşıdığından dolayı macunla diş fırçalamak mekruhtur. Nitekim fukaha da oruçluyken yemeğin tadına bakmanın orucu bozma tehlikesi olması sebebiyle mekruh olduğunu söylemektedir.[3] Aynı durum macunla diş fırçalamakta da mevcuttur.

[1] Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvinî İbn Mâce, Sünen-i İbn Mâce (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2009), “Sıyâm”, 17.  “مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ”

[2] Heyet, el-Fetâva’l-Hindiyye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2014), 1/262.

[3] Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl ed-Dûkātî et-Tahtâvî, Ḥâşiye ʿalâ Merâḳı’l-felâḥ (İstanbul: Daru’l-Hanefiyye, 2018), 2/560.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar