Search
Close this search box.

CAMİDE SAFLAR BOŞKEN MÜEZZİN MAHFİLİNDE NAMAZ KILMAK CAİZ MİDİR?

File:Müezzin mahfili in Selimiye mosque in Edirne 0196.jpg - Wikimedia Commons

Soru: Bazı Camilerde cemaat sayısı çok az olmasına rağmen müezzin, mahfilde namaza durmaktadır. Aradaki saf boşlukları namaza mani midir?

 

FETVA

 

   İmama uyan kişinin, iktidasının/uymasının geçerli olabilmesi için imam ve cemaatin aynı mekanda bulunmaları şarttır.[1] Bu şart yerine gelmediği taktirde cemaatin imama iktidası geçerli olmaz. Buna göre namaz kılınan yer açık bir alan olur, saflar arasında umumi bir yol bulunur veya bir kayığın geçebileceği kadar bir boşluk olursa imamla cemaatin durduğu yerler ya da saflar iki farklı mekan kabul edileceğinden iktida sahih olmaz. Ancak cami gibi etrafı duvarlarla çevrili olan yerler tek bir mekan hükmünde olduğundan aradaki saf boşluğu, ne kadar fazla olursa olsun cemaatin imama tabi olmasına mani olmaz.[2] Bundan dolayı müezzinlerin mahfilde durmaları imama tabi olmalarına mani değildir. Ancak ön safta boşluk varken arka safta durulması veya caminin içerisinde bir safa dahil olmadan tek başına namaza durulması tahrimen mekruhtur.[3] Buna göre cami kalabalık olup saflar müezzin mahfiline kadar ulaştığında mahfilde kılmakta bir beis olmamakla birlikte cami kalabalık olmadığında müezzinin, mahfilde namaza durması tahrimen mekruhtur.

[1] Alâuddîn Ebu Bekir b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’ fi Tertîbi’ş-Şerâi’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1986), 1/226.

[2] Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2015), 2/400.

[3] Muhammed Emin İbn Abidin, Raddu’l-Muhtâr ala’d-Durri’l-Muhtâr, 2/374.

PAYLAŞ

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Diğer Fetvalar